aktualności

Czy powinno się monitorować osobisty status w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej i dane które przez cały czas gromadzi, może równocześnie zbawiennie i ujemnie wpłynąć na naszą zdolność do wzięcia kredytu i decyzję banku, czy istotnie uzyskamy duży kredyt. Wygląda to w taki sposób bo dla banku liczymy się tylko jako jednostka ludzka, która ma poświadczoną zdolność kredytową i właściwe dokumenty z Biura Informacji Kredytowej. Faktycznie to właśnie porządne konto i pozytywne potwierdzenie z BIK-u jest w stanie wielokrotnie postanowić bezapelacyjnie o woli banku.

Możemy swobodnie powiedzieć, że Biuro Informacji Kredytowej działa na zasadzie zbiornika gdzie gromadzone i przetrzymywane są każde informacje o naszych zobowiązaniach finansowych. W skład takich informacji mogą zaliczać się w równym stopniu raty za sprzęt elektroniczny kupiony w markecie, status karty kredytowej czy nawet opłaty za miejsce zamieszkania. Interesujące że BIK aktualizuje posiadane dane co miesiąc, dopełniając je o nowe informacje czy kasując nieaktualne. To właśnie ta platforma jest podstawową do której zwracają się banki, gdy staramy się u nich o znaczną pożyczkę. Współcześnie banki są niesłychanie ostrożne i potrzebują sprawdzić, czy nie mamy zaległych opłat, czy nie posiadamy obciążenia na karcie kredytowej czy niespłaconych kredytów.

Jeśli ktoś planuje złożyć wniosek o pożyczkę, powinien w pierwszej kolejności dla pewności zobaczyć swój stan w Biurze Informacji Kredytowej, bo może okazać się, że wedle jego danych widnieje na liście dłużników. Raport BIK-u możemy sprawdzić w w dowolnym momencie na witrynie internetowej, a powinno się to uczynić, ponieważ zdarza się że może on być przeciwny z prawdą.
Bezsprzecznie BIK może być także wartościowe przy ubieganiu się o kredyt z banku. Jeśli nasza przeszłość kredytowa jest stosowna - mianowicie mamy spłacone raty czy kartę kredytową, jest to oczywiście mile widziane pośród banków, dlatego że zauważają one wówczas że kredytobiorca nie ma kłopotów z innymi zaległościami, więc kredyt będzie opłacony podobnie. Pamiętajmy dlatego o tym, żeby zajrzeć kiedyś przynajmniej raz na stronę główną Biura Informacji Kredytowej i zobaczyć swój obecny status. My rzecz jasna oczywiście zapraszamy do korzystania z naszych kredytów pod zastaw bez BIK-u, lecz chcieliśmy Państwu naświetlić zwięźle, jak funkcjonuje BIK.

 

-Pożyczka pod zastaw mieszkania – czy to ma sens?

-Czy pożyczka pod zastaw nieruchomości jest bezpieczna?

-Pożyczki pod zastaw nieruchomości – dla zadłużonych

-Jaka firma oferuję pożyczki pod zastaw mieszkania

-Za co płacimy ponadplanowo biorąc pożyczkę bez BIK?

Czytaj dalej

Główne różnice między kredytem bankowym a pożyczką gotówkową

Generalnie o zdobywaniu akcesoryjnych finansów w formie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie lub kredyt. Jednak wypada rozłączyć te dwa wyrażenia - przypisując im tym samym instytucje u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy.

W zasadzie o pożyczkę ubiegamy się jedynie w instytucjach pozabankowych - najczęściej są to prywatne przedsiębiorstwa albo osoby fizyczne mające dostateczny fundusz. Umowa obowiązuje w oparciu o Kodeks Cywilny. Natomiast jeżeli mowa o kredytach - musimy łączyć z tym sformułowaniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające na podstawie prawa bankowego. W tym przypadku finanse na kredyt wypłacane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

Wielokrotnie na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu w banku staje jednakowa sprawa. Banki muszą posiadać wiedzę na co potrzebne są nam pieniądze o które się staramy i lubią mieć wgląd do realizacji naszego zamiaru kredytowego. Jeżeli chodzi o pożyczki w innych instytucjach - nie musimy podawać celu realizowania wierzytelności. Do tego pieniądze mogą zostać przekazane nam w formie gotówki bądź przelewu bankowego. System bankowy za to opiera się jedynie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy klienta.

Na jakiej zasadzie są spisywane umowy w obu postaciach świadczenia usług kredytowych? Warto zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie w znacznym stopniu. Umowa o pożyczkę może pozostać spisana ewentualnie zawarta w formie ustnej ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tu znaczne pole do negocjacji, ponieważ podpisując umowę wolno określić zarówno czas oddania pełnej wierzytelności jak i wartość kompletnej pożyczki. Dodatkowo kredytodawca nie bada swojego wierzyciela w BIK-u. W taki sposób pożyczka daje obszerne pole manewru i swobodę.

Kredyt który udostępnia nam bank jest regulowany podpisaną przez dwie strony umową, pod rygorem zerwania w przypadku niedotrzymania warunków jednej ze stron. W tym momencie definiowane są normy i termin uregulowania kompletnego zobowiązania, oraz tak istotne czynniki jak prowizje i opłaty. Na umowie początkowej znajdują się dodatkowo zasady zmian warunków wcielonej w życie umowy.

W większości wypadków o zdobywaniu dodatkowych środków pieniężnych w formie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka bądź kredyt. Tymczasem należy rozłączyć te dwa określenia - przypisując im w następstwie tego podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk pieniężny.

Przede wszystkim o pożyczkę staramy się tylko w instytucjach pozabankowych - przeważnie są to prywatne przedsiębiorstwa albo osoby posiadające wystarczający fundusz. Umowa wiąże opierając się o o Kodeks Cywilny. Natomiast mówiąc o kredytach - powinniśmy łączyć z tym stwierdzeniem tylko banki i SKOK-i funkcjonujące w oparciu o prawo bankowe. W tym wypadku pieniądze na kredyt wydzielane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

Niejednokrotnie na przeszkodzie uzyskania kredytu bankowego staje ta sama rzecz. Banki muszą posiadać wiedzę na jaki cel potrzebne są nam finanse o które się ubiegamy i chcą mieć wgląd do realizacji naszego zamysłu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych podmiotach - nie podajemy celu pozyskiwania pożyczki. Na dodatek pożyczki mogą zostać wydane nam w postaci gotówki bądź przelewu. Platforma bankowa za to opiera się tylko na przelewach na podane konto kredytobiorcy.

Jak są tworzone umowy w obu odmianach zaświadczania usług kredytowych? Trzeba zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie wydatnie. Umowa o pożyczkę może zostać spisana ewentualnie zawarta w formie ustnej (poniżej kwoty 500zł). Strony zawierające umowę mają tu spore pole do negocjacji, bo podpisując umowę możemy wyznaczyć zarówno termin spłaty całej wierzytelności jak i cenę kompletnej pożyczki. Poza tym kredytodawca nie bada swojego wierzyciela w BIK-u. Dzięki temu pożyczka wytwarza znaczące pole manewru i niezależność.

Kredyt który udostępnia nam bank jest regulowany podpisaną przez dwie strony umową, pod rygorem zerwania w razie niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W tym momencie wyznaczane są normy i czas uregulowania całkowitego zobowiązania, oraz tak istotne elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie prymarnej znajdują się też zasady zmian warunków tejże umowy.

 

-Za co płacimy ponadplanowo biorąc pożyczkę bez BIK?

-Jakie warunki trzeba spełniać żeby uzyskać kredyt w banku?

-Lepiej starać się o wierzytelność w banku czy pożyczkę bez BIK?

-Masz wielki kredyt na głowie i właśnie straciłeś pracę?

-Czy prawo stoi po naszej stronie odnosząc się do pożyczki pod zastaw?

Czytaj dalej

Czy prawo stoi po naszej stronie odnosząc się do pożyczki pod zastaw?

Możliwe że nie każdy z odbiorców naszej strony www może posiadać wiedzę, że kredyty pozabankowe pod zastaw są pod każdym względem określone w ramach polskiego systemu prawnego i mają nawet odrębny ustęp w Kodeksie Cywilnym. Co za tym idzie jest to bardzo przekonująca i bezpieczna postać pożyczki - jeżeli całość umowy przebiega bezkonfliktowo z jej założeniem - opierając się o wiążące w naszym kraju przepisy. Pożyczka pod zastaw można uzyskać na dwa zgodne z prawem sposoby - z wykorzystaniem zastawu rejestrowego, i zwykłego kredytu pod zastaw.

Kodeks Cywilny w 306 art. definiuje tę kategorię pożyczki, tak aby zabezpieczyć dwie strony podpisujące umowy kredytowe, a przede wszystkim tę która wierzytelności użycza. W momencie w którym kredyt zostaje przekazany kredytobiorcy, ten nie jest zobligowany do przekazania zastawu - bez względu czy będzie to posiadłość czy ruchomość. Natomiast w świetle prawa kredytodawca ma pierwszeństwo w dysponowaniu co do własności zastawianoego mienia, objętego umową kredytową, wyjąwszy tych którzy zobowiązani są pierwszeństwem szczególnym. Bez względu w czyim posiadaniu będzie ruchomość taka jak sprzęt rtv, agd, biżuteria - pożyczający będzie mógł rościć swoich praw.

Na jakich regułach dokonywana jest czynność pobierania kredytu pod zastaw zwykły i kto może z niej skorzystać? Otóż w tym przypadku umowa podpisywana jest przez minimum dwa zainteresowane podmioty, w którym początkowy - tytułowany w dalszym ciągu kredytodawcą bądź wierzycielem obliguje do użyczenia sumy wskazanej w umowie, o ile podmiot drugi - nazwany pożyczkobiorcą w zamian za uzyskane finanse zastawi obiekt wyznaczony za sprawą umowy - może to być posiadłość czy też inny obiekt - w zależnośći od uzgodnienia. Podmioty muszą parafować tę umowę podpisem z tzw. ważną datą - czyli potwierdzoną przez formalny państwowy organ - starostwo powiatowe czy też w kancelarii notarialnej - wówczas umowa o kredyt nabiera mocy prawnej.

Kodeks Cywilny wydziela oczywiście ten stosunek obu stron i precyzuje pewną nieścisłość. W artykule 311 możemy klarownie przeczytać, że pomimo tego że osoba zastawiająca swoje dobro - realnie nie będąc w jego posiadaniu - ma pełnomocnictwo do tego aby wspomniane mienie przekazać osobie postronnej. W sytuacji niespłacenia pożyczki - pożyczający dochodzi wobec tego swoich upoważnień od kredytobiorcy - niezależnie w czyim dysponowaniu jest w tej chwili zastawione mienie. W tym wypadku potrzebna jest interwencja egzekutora, jako obrona zrealizowania umowy.

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z szansy pozyskania kredytu pozabankowego pod zastaw swojej posiadłości na całkowicie innych warunkach - jest rzecz jasna inna opcja. To co w większości wypadków zawadza kredytobiorcy w czasie zawierania umowy o pożyczkę pod zastaw zwykły to rzecz, że zastawiony obiekt trafia w ręce zastawnika. Tymczasem pozostała alternatywa - nazywana w świetle prawa zastawem rejestrowym jest znacznie zyskowna i dostępna. W trakcie parafowania umowy między oboma interesentami - zastawiona ruchomość zostaje wpisana do specjalnego katalogu, całość jest ważna wyłącznie w razie obowiązujących sygnatur pod pismem również wierzyciela jak i kredytobiorcy.

Pożyczka tego typu jest dodatkowo monitorowana przez specjalne ubezpieczenie, które honoruje w podobny sposób naszą polską złotówkę jak i zagraniczną walutę. Zastawiona nieruchomość trafia do rejestru zastawów w sposób jawny, pod warunkiem przedłożenia reprodukcji umowy kredytowej. W ten sposób osoby postronne które mogą być zainteresowane nabyciem przedmiotu zastawu - są w stanie w uczciwy i szybki sposób zobaczyć, czy obiekt ich zaintrygowania jest zadłużony. Porozumienierozwiązuje się lub wypowiada w sytuacji spłaty pełnego długu. Ten typ zastawu jest bardzo wygodny dla jednostek, które chcą zaciągnąć zobowiązanie jednakże wciąż użytkować ze swojego zastawionego dobra - tak może być w wypadku rolnika dającego w zastaw maszyny rolnicze lub przedsiębiorcy, który zarządza znaczną firmą transportowo.

-Za co płacimy ponadplanowo biorąc pożyczkę bez BIK?

-Jakie warunki trzeba spełniać żeby uzyskać kredyt w banku?

-Lepiej starać się o wierzytelność w banku czy pożyczkę bez BIK?

-Masz wielki kredyt na głowie i właśnie straciłeś pracę?

-Główne różnice między kredytem bankowym a pożyczką gotówkową

Czytaj dalej